Terms & Conditions

Η εγγύηση ισχύει με τον ακόλουθο τρόπο και σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα 24 του νόμου 422 της 02/02/02 και 29/12/00 (Ευρωπαϊκό Δίκαιο)
 Οι μπαταρίες έχουν εγγύηση για τυχόν ελαττώματα στην κατασκευή τους και την συμμόρφωση όπως ορίζει η Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
 
 Εξαιρούνται της εγγύησης
-Μπαταρίες που έχασαν το ρεύμα τους λόγω απώλειας του ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού συστήματος του αυτοκινήτου ή οποιουδήποτε άλλου μεταφορικού μέσου.
-Μπαταρίες που έχασαν το ρεύμα τους λόγω βλάβης του δυναμό ή βλάβης του αυτόματου δυναμό (υποφόρτιση).
-Μπαταρίες που έχασαν το ρεύμα τους από υπερβολική τροφοδοσία του δυναμό (υπερφόρτιση).
-Μπαταρίες που έχουν ανοιχθεί και στις οποίες έχουν πραγματοποιηθεί επισκευές ή άλλες τροποποιήσεις.
-Παραμόρφωση του δοχείου λόγω υπερβολικής φόρτισης της μπαταρίας - υπερθέρμανσης με αποτέλεσμα τα εμφανή σημάδια και το φούσκωμα του δοχείου (κουτιού).
-Ρήξη δηλαδή ρωγμή του δοχείου (κουτί) λόγω λανθασμένης εγκατάστασης , με αποτέλεσμα την έκρηξη ή την θραύση της μπαταρίας η οποία οφείλεται σε υπερβολικούς κραδασμούς.
-Μπαταρίες μικρότερης χωρητικότητας που τοποθετούνται εσφαλμένα σε σχέση με την προτεινόμενη χωρητικότητα του κατασκευαστή.
-Μπαταρίες με εμφανή σημάδια φθοράς,σκούρο οξύ,θείωση των πλακών ή φθαρμένους ακροδέκτες (πόλους).
-Μπαταρία που έχει χτυπηθεί είτε στους πόλους είτε στο δοχείο είτε έχει βραχυκυκλωμένους πόλους. 
-Θραύση μπαταρίας.
-Μπαταρίες που έχουν θειωθεί*.

 *θείωση ονομάζεται το φαινόμενο που παρατηρείται στις μπαταρίες που έχουν μείνει για αρκετό διάστημα χωρίς χρήση.
Το φαινόμενο μπορεί να παρατηρηθεί σε νέους τύπους αυτοκινήτων κυρίως που χάνουν το ρεύμα τους πολύ εύκολα λόγω ακινησίας πλέον των (15) δεκαπέντε ημερών.Επισης προκαλείται από ανεπαρκές σύστημα φόρτισης (υποφόρτιση), ή μεγάλες περιόδους αδράνειας της μπαταρίας (πχ σκάφη , φουσκωτά , γεωργικά εποχιακά μηχανήματα).

 Το προϊόν θα αντικατασταθεί δωρεάν, εντός της δωρεάν περιόδου αντικατάστασης από την ημερομηνία αγοράς. Η αρχική απόδειξη πώλησης της μπαταρίας πρέπει να τηρείται για τυχόν περαιτέρω αξιώσεις.

 Η εταιρεία δεν θα έχει καμία υποχρέωση βάσει αυτής της περιορισμένης εγγύησης σε περίπτωση βλάβης ή καταστροφής της μπαταρίας ως αποτέλεσμα οποιουδήποτε από τα ακόλουθα συμβάντα:

ακατάλληλη εγκατάσταση,βλάβη ή καταστροφή από καταχρηστική υπερφόρτιση,σύγκρουση,κλοπή,ακατάλληλη συντήρηση ή κακή διαχείριση της μπαταρίας, φυσικές δυνάμεις όπως ο άνεμος, ο κεραυνός, το χαλάζι κλπ. κάθε εκούσια ή αμελής πράξη, διείσδυση ή άνοιγμα της θήκης μπαταρίας με οποιονδήποτε τρόπο. μόλυνση της μπαταρίας από οποιαδήποτε ξένη ύλη. ζημιές λόγω κατάψυξης, πυρκαγιάς, πλημμύρας ή οποιωνδήποτε πράξεων της φύσης. Οι μπαταρίες πρέπει να είναι εφοδιασμένες με μια φόρτιση ανανέωσης κάθε 5-6 μήνες, ενώ αποθηκεύονται, πριν από την τελική εγκατάσταση. Οι μπαταρίες πρέπει να αποθηκεύονται σε ξηρό χώρο με θερμοκρασία περιβάλλοντος όχι μεγαλύτερη από 25°C

Οι επιστροφές προϊόντων δεν γίνονται δεκτές παρά μόνο όταν με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της εταιρείας

Η αντικατάσταση θα τηρείται μόνο απο την εταιρεία.

Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την καταβολή όλων των ακόλουθων εξόδων που συνδέονται με την αντικατάσταση: εργασία για απομάκρυνση ή εγκατάσταση; ισχύοντες φόρους καθώς και τα έξοδα αποστολής ή μεταφοράς που προκύπτουν κατά την επιστροφή της μπαταρίας στην εταιρεία για αξιολόγηση.

Οι επιστροφές γίνονται δεκτές σε περίπτωση που πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας μετά απο έλεγχο στην έδρα της εταιρείας, λάθος στην λήψη της παραγγελίας, ή στην τιμολόγηση,στις περιπτώσεις που υπήρξε πρόβλημα ή πραγματικό ελάττωμα στο προϊόν, το οποίο καλύπτει η εγγύηση του προϊόντος η οποία έχει δοθεί μόνο από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.cypruscarbatteries.com.Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής για αντικατάσταση μαζί με όλα τα έγγραφα που το συνόδευαν    (Δελτίο Αποστολής Τιμολόγιο, Απόδειξη Λιανικής κοκ) θα γίνεται αποδεκτή εντός επτά ημερών (7) ημερών.Για την αποφυγή δικής σας ταλαιπωρίας συνιστάται προσεκτικός  έλεγχος κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας σας προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα (πχ. Σπασμένο εμπόρευμα ή λανθασμένο είδος κοκ)Σε περίπτωση που η επιστροφή δεν πραγματοποιηθεί εντός επτά (7) ημερών η εταιρεία www.cypruscarbatteries.com δεν αποδέχεται την οποιαδήποτε επιστροφή και αντικατάσταση.